Kohaku 1 49 cm
Product ID:216
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:49cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku I -27 27cm
Product ID:268
Prices:20,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:27cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Random mix 5 pieces set 200407-2
Product ID:169
Prices:12,000yen
Name:other
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:17cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Showa Sanshoku-13 36 cm
Product ID:225
Prices:8,000yen
Name:SHOWASANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:36cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Showa Sanroku-9 50 cm
Product ID:222
Prices:33,000yen
Name:SHOWASANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:50cm
Gender:Male
Condition:Available
Shiro-Utsuri 25 32cm
Product ID:265
Prices:28,000yen
Name:SHIROUTSURI
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:32cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Showa Sanroku-15 37 cm
Product ID:227
Prices:5,000yen
Name:SHOWASANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:37cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Showa Sanshoku-16 29cm
Product ID:228
Prices:8,000yen
Name:SHOWASANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:29cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Showa Sanshoku-29 68 cm
Product ID:235
Prices:100,000yen
Name:SHOWASANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:5years old
Size:68cm
Gender:Female
Condition:Available
Shiro-Utsuri 30 26 cm
Product ID:269
Prices:8,000yen
Name:SHIROUTSURI
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:26cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Mini Nishikigoi 10 cm to 15 cm to keep in an aquarium
Product ID:237
Prices:500yen
Name:other
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:zero years old
Size:10cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Sanke 14 19 cm
Product ID:252
Prices:9,000yen
Name:TAISHOSANSHOKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:19cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Hi-Utsuri 11-20cm
Product ID:249
Prices:17,000yen
Name:HIUTSURI
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:2years old
Size:20cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 18 31 cm
Product ID:230
Prices:8,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:31cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Shiro-Utsuri Riwa-26 33 cm
Product ID:266
Prices:50,000yen
Name:SHIROUTSURI
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:33cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Sanke tricolor-17 35 cm
Product ID:229
Prices:5,000yen
Name:TAISHOSANSHOKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:35cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 14 35 cm
Product ID:226
Prices:8,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:35cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Color mix entrusted set of 10 200407-4
Product ID:172
Prices:12,000yen
Name:other
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:13cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku -3 16 cm
Product ID:241
Prices:15,500yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:16cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Glittering Random Mix 5 pcs set 200407-1
Product ID:167
Prices:10,000yen
Name:other
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:15cm
Gender:Unknown
Condition:Available