Kohaku I -27 27cm
Product ID:268
Prices:20,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:27cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 4 47 cm
Product ID:218
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:47cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku I -27 27cm
Product ID:267
Prices:20,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:27cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku -3 16 cm
Product ID:241
Prices:15,500yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:16cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 1 49 cm
Product ID:216
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:49cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku 5 50 cm
Product ID:219
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:50cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku 12 40 cm
Product ID:224
Prices:5,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:40cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 7-17 cm
Product ID:245
Prices:18,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:17cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku I -16 21cm
Product ID:254
Prices:7,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Nishikigoi Niigata Direct Ltd.
Age:zero years old
Size:21cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 2 47 cm
Product ID:217
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:47cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku 14 35 cm
Product ID:226
Prices:8,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:35cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 18 31 cm
Product ID:230
Prices:8,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:2years old
Size:31cm
Gender:Unknown
Condition:Available
Kohaku 6 46 cm
Product ID:220
Prices:33,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:46cm
Gender:Male
Condition:Available
Kohaku 30 58 cm
Product ID:236
Prices:100,000yen
Name:KOHAKU
Seller:Niigata Yukiguniya Koi Farm
Age:3years old
Size:58cm
Gender:Male
Condition:Available